Започва подаването на документи за допускане до държавен зрелостен изпит

Започва подаването на документи за допускане до държавен зрелостен изпит


От 10 март – понеделник започва приемането на документи за допускане до държавен зрелостен изпит(матура) за всички ученици от 12 клас.

Всички зрелостници трябва да подадат документи в училищата в които се обучават. Документите които трябва да се подадат за заявление за допускане до задължителен ДЗИ по БЕЛ, както и документ за избор на предмет за втората задължителна матура, като дванадесетокласниците имат право да избират между предметите – чужд език /английски, френски, немски, испански, италиански, руски/, математика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизация, география и икономика, и цикъл „Философия“.

Подаването на документите става от 10 до 21 март, а изпитите са съответно на 21 и 23 май.

Ако зрелостникът желае да се яви и на трета матура то той трябва да подаде допълнителни документи отново в по-горе описания срок. Третата матура, която е по желание, ще е от 27 май до 5 юни, като датите ще бъдат обявени допълнително от МОН, според броя на участниците във всеки изпит.

След като бъдат приети всички документи, тези, чиито са били изрядни, ще получт служебна бележка, която заедно с личната си карта трябва да носят в деня на съответния държавен зрелостен изпит и да представят пред квесторите.