За критиката и музикатарябва ли човек да може да свири на музикален инструмент, за да бъде музикален критик? Може би не е задължително, но задължително е човек да има музикално образование, за да разбира поне езика на музиката. Иначе, как би могъл да разбира какво се случва в дадено музикално произведение, независимо от неговия жанр. А жанровете и стиловете днес са много, следователно трябват най-различни музикални специалисти, които да слагат ред в какафонията, която може да бъде пагубна за музикалния слух и музикалното възпитание.

Овладяването на музиката като наука и изкуство е трудна задача и тя трябва да започне още в ранна детска възраст, децата трябва да бъдат оставени да развиват музикални способности и постепенни да бъдат въвеждани именно в законите и правилата на музиката. Така ще развият критично ухо и дори могат да изберат един от многото различни музикални инструменти, за да продължат да свирят на него

Един уважаван американски музиколог твърди, че представата за музиката, която излиза директно от американските речници за това какво е музика, е много грешна и така децата от малки ги учат, че музиката е нещо, на което да се забавляваш, което не е възможно да бъде единствено така. Този начин на мислене според него отрязва съзнанието от възможността за разбиране на истинската функция на музиката като част човешката култура, която има много по-дълбоки измерения от чистото забавление.

Затова музикалната критика трябва да започне да работи не само като тълкуване на музикални произведение, а и към насочване на младите умове, които навлизат в живота, в показването на музиката като истинска ценност. Свиренето на музикални инструменти трябва да се поощрява, независимо дали става дума за духови музикални инструменти, струнни музикални инструменти, ударни музикални инструменти и т.н. Само така, всеки млад човек, ще има по-лесен достъп до качествената и красива музика, както и до музикалните процеси в нашата  култура. Така ще има и своето критично отношение и естетическа мисъл, която ще му помогне да се реализира и в други области.

 

Източник: http://musicshopbg.com