Тридесет евро за всеки ром гимназист предлагат от МОН

Тридесет евро за всеки ром гимназист предлагат от МОН


Ново предложение на МОН гласи, че всички ромски ученици от девети до дванадесети клас ще получават 30 евро стипендия всеки месец. Единственото условие е те да посещават редовно занятия и да имат среден успех по-висок от Добър 3,50. Целта на програмата е да се стимулира посещението на учебни занятия и по-високия успех сред ромското население. Програмата цели още да стимулира младите представители на малцинството да продължат образованието си и след училище и да започнат следване в университет.

От просветното ведомство са изчислили, че през тази година програмата ще обхване около 600 души. По-голямата част от финансирането на програмата за стипендии ще бъде осигурено от неправителствената фондация „Ромски Образователен Фонд“. Останалите 40 процента ще бъдат изплатени от МОН.

Идеята предизвика бурни реакции сред ученици, родители и общественици. Те обявиха програмата за дискриминативна спрямо българските ученици. Социалните мрежи бяха изпълнени с публикации в които идеята бе видимо порицана.

„От къде на къде всички ромски ученици ще получават стипендия от 60 лв, за това, че учат в училище, а българските ученици получават 21 лв. и то само при отличен успех“

„Това е абсолютна дискриминация. Тази идея трябва да бъде спряна незабавно. Не трябва да делим българските деца по етнос.“

Това са само част от коментарите появили се в мрежата по темата. Заговори се и за масови протести в училищата.

В момента държавата изплаща няколко вида стипендии за ученици, като размерът им е крайно малък.

За всеки записан ученик от девети до 12 клас училищата получават по 72 лв. за срок, като тези пари трябва да бъдат изразходвани за отпускане на стипендии на учениците. Наличните средства училището разпределя между учениците с висок успех. Обикновено сумата е 21 лв. за успех над 5,50, но варира според успеха на учениците в училището.

Всички ученици ненавършили 18 години и спечелили първо, второ или трето място в състезание от календара на МОН получават стипендия в размер на половин минимална работна заплата.

Всички ученици между девети и дванадесети клас в неравностойно положение(инвалиди, сираци, социално слаби) получават стипендия в размер на 21 лв. всеки месец.

Като стипендиите не се акумулират и един ученик може да получи една от трите стипендии – тази с най-голям размер.

Вашето мнение по темата можете да изразите в нашата анкета, която можете да откриете в дясната страна на сайта.