Три програми за допълнителни часове през новата учебна година

Три програми за допълнителни часове през новата учебна година


Три нови програми за финансиране на допълнителни часове ще се въведат в системата на образованието през новата учебна година. Финансирането е осигурено по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Първата програма по която училищата ще могат да организират допълнителни занимания за учениците е насочена към организиране на допълнителни часове за ученици чийто успех е незадоволителен. Тази програма ще замени настоящия проект на образователното министерство наречен „Твоят час“. Разликата между двата проекта е в това, че по програма „Твоят час“ училищата можеха да кандидатстват и за финансиране за занимания с напреднали и талантливи деца. За съжаление новата програма НЕ предвижда такива средства. Пари за кръжоци все пак ще бъдат отпускани но от бюджета на самото министерство. По програмата са осигурени 84 милиона лева.

Втората програма е насочена към децата в детските градини чиито майчин език не е български. За тях ще бъдат осигурени допълнителни занимания.

Третата програма е свързана с развитието на ИТ сферата. Въпреки все по-големия интерес сред подрастващите да се реализират именно в тази насока, компаниите в брашна се оплакват от хронична липса на кадри. Програмата ще осигурява възможност на специалисти от ИТ фирмите да водят часове в училищата запознавайки учениците със съвременните тенденции в областта на компютърните науки. Планират се и посещения от учениците в компаниите в рамките на учебните часове. Ще се работи и за възможност по-големите ученици да постъпват на летен стаж във фирмите при желание и от двете страни.

Общата стойност на 3-те проекта е около 150 млн. лева.

Родители и учители на талантливи ученици изразиха притеснение от новите промени, тъй като на практика пари за тях не са планирани. Въпреки увещанията на МОН, че пари ще бъдат отпускани от държавния бюджет, не е ясно как ще става това и каква сума е заделена. Родителите са притеснени, че часовете за подготовка за състезания, олимпиади и конкурси ще бъдат редуцирани поради липса на средства, а средствата са пренасочени към изоставащите ученици и малцинствата.