Тази година Европа ще проверява как учениците работят в екип.

Тази година Европа ще проверява как учениците работят в екип.


Тази година PISA ще изпитва деветокласниците вурху проблеми  върху които те трябва да решават в групи от по няколко души.

Все повече държави въвеждат в образователните си програмипроекти които учениците трябва да разработват в малки групи. Това доказано развива уменията за работа в екип. Например в Англия още на 10 години децата трябва да направят проект, а комуникацията между членовете на екипа трябва да стане онлайн. В България обаче подобни практики са дело само на преподавателите и не са залегнали в държавните образователни стандарти.

Интересно за изпита е, че той ще се проведе на компютър, а партньорите ще са на други работни станции. Те първо ще трябва да дадат предложение за решаването на всяка задача, а след това ще трябва да обсъдят всяко преложение посредством средствата за комуникация в интернет и да изберат най-доброто. Така освен уменията за работа в екип ще се изпитат и компютърните умения.

Освен тест за работа в екип от PISA ще изпитат българските ученици и по природни науки. Примерни задачи по темата вече са публикувани на страницата на Центъра за контрол и оценка на качеството на обучение (ЦКОКО).