Студентските съвети ще си сътрудничат с работодателите.

Студентските съвети ще си сътрудничат с работодателите.


На 16 март 2015 г. Националното представителско на студентските съвети(НПСС) в Република Бългаия е подписало  Меморандум за сътрудничество с Българската стопанска камара(БСК). Това става ясно от сайта на НПСС.

Сътрудничеството има за цел да ускори модернизирането на българското висше образование. Желанието и на двете страни е да се променят учебните програми, така че студентите да са по-подготвени за пазара на труда, което би имало и положително влияние върху икономиката на страната.

Документа  бе подписан от председателите на НПСС и БСК.

На събитието беше отличена и компанията най-активно използваща информационната система MyCompetence, разработена от БСК в рамките на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Освен това беше представена и нова функция на системата.