Строителство вече и в Русенския университет

Строителство вече и в Русенския университет


От учебната 2014/2015г. в Русенски Университет „Ангел Кънчев“ ще се открият две нови специалности – „Строително инженерство“ и „Растениевъдство“. Това съобщи вчера пред БТА, цитиран от news.bg, ректорът на университета проф. Христо Белоев.

Той заяви, че заедно с колегите си от университета са отчели, че има глад за строителни инженери, както и за агрономи, затова на академичен съвет е било предложено създаването на специалностите, тъй като университета разполага с база за качествената подготовка на студентите.

Проф. Белоев се похвали, че специалностите са получили акредитация от Национална агенция за оценяване и акредитация и очакват първите си студенти през новата учебна година. Той сподели още, че освен двете новосъздадени специалности, през акредитация е преминал целият университет, като всички специалности са преминали успешно и са получили валидност на акредитацията за 6 години.

През изминалата учебна година в университета са предлагани 49 бакалавърски програми и над 70 магистърски. 43 пък са акредитираните програми за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“.