Върху вариант едно работиха зрелостниците които се явиха на поправката на матурата днес.

Върху вариант едно работиха зрелостниците които се явиха на поправката на матурата днес.


Вариант едно беше изтеглен днес за втория задължителен зрелостен изпит по предмет по избор. В 7 часа журнарлистът от вестник „Аз Буки“ изтегли заветната цифра.

До изпита са допуснати 5329 младежи. Най-желаният предмет за втора матура е география и икономика, следван от биология и здравно образование, философски цикъл и английски език. Зрелостниците можеха да избират за втори задължителен държавен изпит между 13 предмета.

Втора задължителна матура днес се провежда в 173 училища в страната. Изпитът започва в 8,00 часа и продължава 4 астрономически часа, а за младежите със специални образователни потребности – 6 часа.

Вариантът който бе генериран на вчерашния изпит по БЕЛ можете да откриете тук: ДЗИ по БЕЛ – август 2014