СЕДЕМТЕ ЗАКОНА НА СУГЕСТОПЕДИЯТА

СЕДЕМТЕ ЗАКОНА НА СУГЕСТОПЕДИЯТА


СЕДЕМТЕ ЗАКОНА НА СУГЕСТОПЕДИЯТА

В сугестопедията са дефинирани седем основни закона, които са в тясна взаимовръзка помежду си и трябва да бъдат спазвани неотклонно във всеки един момент от учебния процес. Игнорирането дори само на един от тях прави метода неефективен.

Първо закон: Любов

Когато стане дума за първия закон на сугестопедията – любовта, трябва да се разбира не сантименталната любов от романтичните истории, ами онова чисто и безкористно състояние на обич към цялото човешко същество.

Преподавателят трябва да обича учениците си, както майка обича децата си. Тази обич се изразява в безрезервна подкрепа и разбиране към всеки един ученик във всеки един момент от учебния процес.

Преподавателят трябва да обича професията си, да обича своя предмет. Не просто да преподава материала механично и колкото да отбие номера, ами непрекъснато да влага цялото си сърце и душа в обучението.

Втори закон: Свобода

Свободата в сугестопедията е двустранен процес. От една страна е свободата на учителя да избере точния подход за провеждане на урока, съобразявайки се със специфичните особености на всяка една група. От друга страна е свободата на ученика да избере дали и по какъв начин да участва в урока и в кои дейности да се включи.

За разлика от класическия метод на обучение, където е силно застъпен елементът на принудата, при сугестопедията ученикът е оставен на своята собствена преценка и вътрешна потребност. Той трябва да се чувства свободен във всеки един момент от образователния процес, да не бъде ограничаван или заставян по никакъв начин, да не изпитва емоция на стрес и страх, от което се губи ентусиазъм за учене и интерес към предавания материал.

Именно този втори закон за свободата разграничава сугестопедията от всички онези методи, основаващи се на хипнозата и невролигвистично програмиране, където процесът на комуникация е едностранен, а получените резултати са плод на диктат и манипулация от едната страна (учител), които потискат личната свобода на другата страна (ученик).

Трети закон: Вяра, че нещо необикновено се случва

Много е изписано и изговорено за скритата сила на вярата и важната ѝ роля в повдигането на човешкия дух и отлкючването на скритите заложби на човешката психика. Още в Библията е написано: Ако имахте вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тая черница: изтръгни се и се пресади в морето, и тя би ви послушала.

Вярата е онова особено усещане на безпрекословна вътрешна убеденост, че нещата няма как да не се наредят и случат по определения начин, колкото и невероятно да изглежда това на пръв поглед за прагматичната човешка логика.

Ако трябва да обрисуваме най-точно приложението на закона за вярата в сугестопедията, може би е най-удачно да го сравним с действието на т.нар. плацебо ефект в медицината.

Преподавателят трябва искрено да вярва, че нещо необикновено се случва в процеса на обучение. Той трябва да е напълно убеден в способността на учениците си да разкрият заключените си резерви. Непрекъснато трябва да им внушава по един непресторен и ненатрапчив начин, че те могат и знаят.

От него трябва да се излъчва сигурност. Цялото му тяло, излъчване, всеки един жест трябва да предават увереност. Това негово състояние се предава на учениците му, като им помага да забравят наложените ограничителни норми и по този начин новата информация се усвоява много по-лесно.

Четвърти закон: Многократно увеличен учебен материал

Едно от най-присъщите неща на обучението по сугестопедичния метод е огромното количество учебен материал, което се преподава за единица време. Тук говорим за увеличение от порядъка на два до десет пъти по-голямо количество усвоена информация в стравнение с конвенционалните методи на обучение, при това без домашни работи, без натрупване на умора и без други негативни странични ефекти, а в същото време при доста по-качествено и дълготрайно усвояване на предадената информация.

Пети закон: Връзката цяло-част и част-цяло – частта през общото

Човешкият мозък възприема заобикалящия свят като една завършена цялост, а не като отделни елементи, напъхани на различни рафтове в един разпилян гардероб. Аналогично, при изучаването на чужд език неговите елементи трябва да са в смислова взаимовръзка помежду си и да се усвояват винаги в контекста на цялото, а не като изолирани една от друга граматически или лексикални единици.

В сугестопедията всеки елемент от учебния материал трябва да се изучава като част от едно неделимо цяло. Новата информация да не се наизустява изолирано, каквато е масовата практика в конвенционалните методи на обучение, а винаги да се намира мястото на изучаваната част в общата картина. Пречупването на частното през общото спомага на човек по-лесно да открие смисъла на подаваната информация, а оттам и материалът се осмисля по-пълно и качествено.

Шести закон: Златната пропорция

Законът на златната пропорция е законът на хармонията в природата. Златната пропорция откриваме навсякъде в обкръжаващия ни свят – в произведенията на изкуството, в архитектурата, в природата.

Приложен в сугестопедията, законът за златната пропорция спомага за най-балансираното и хармонично разпределение на отделните части от урока по начин, който възпрепятства процеса на натрупване на умора и отегчение у учащите и същевременно стимулира процеса на разкриване на резервите на ума и възприемчивостта към поглъщане на нова информация.

Хармонията трябва да е приложена във всеки един аспект от учебния процес – от разпределението и съотношението на отделните части на урока, до подреждането на учебната стая. Хармонията влияе добре на самочувствието и благоразположението на учениците, а оттам улеснява и по-бързото и по-лесно усвояване на материала.

Седми закон: Приложение на класическото изкуство и естетиката

Научно доказано е, че произведенията на класическото изкуство имат благотворен ефект върху човешката психика в ролята им на своеобразен медиатор, който стимулира концентрацията и възприемчивостта на индивида.

В сегустопедията произведенията на класическото изкуство са широко застъпени с цел създаване на една специална атмосфера на красота и хармония, която благоприятства бързото усвояване на материала и е основен катализатор в процеса на разкриването на неподозираните човешки резерви.

С помощта на различни шедьоври на класическото изкуство се създава една непринудена обстановка на радост и веселие, която способства за по-лесното възприемане на нови знания и тушира предразсъдъците, задръжките и пагубните обществени норми, наложени от заобикалящата среда.

Изброените по-горе закони не са просто подбрани хаотично, ами са доказали научно своята ефикасност след дългогодишни изследвания и експерименти. Приложени ли са правилно тези седем закона, има сугестопедия. Пропуснат ли е дори един от тях, сугестопедичният метод увисва във въздуха и не дава очакваните резултати.