Създадоха национален инспекторат по образованиеС последните промени в закона за образованието депутатите решиха да създадат национален инспекторат по образованието. Той ще се занимава с пряката инспекция на училища и детски градини.

Служителите на инспектората ще определят критериите и правилата по които ще бъдат оценявани учебните заведения, като те ще трябва и да проверяват всички учебни заведения в страната или да възложат инспекцията на определено учебно заведение на регионалния инпекторат.

Той ще е юридическо лице на бюджетна издръжка при Министерски съвет. Централата му ще е в град София. Инспекторатът ще бъде ръководен от директор, който ще се назначава пряко от министър председателя. Той ще бъде държавен служител по смисъла на закона.

Част от политическите сили обявиха, че новият инспекторат ще извзема част от функциите на МОН, което обезсмисля съществуването му.