Проведе се 11 издание на турнира по елементарна математика на СУ „Акад. Борислав Боянов“

Проведе се 11 издание на турнира по елементарна математика на СУ „Акад. Борислав Боянов“


За 11 поредна година от Факултета по математика и информатика към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ провеждат турнира по елементарна математика „Акад. Борислав Боянов“. В него имат право да участват всички, без ограничение на възрастта, професията и образованието.

Турнирът се провежда за пръв път през 2006 година, като е основан от тогавашния декан на ФМИ акад. Борислав Боянов. През 2009 година след неговата кончина организаторите на състезанието решават да нарекат турнира на негово име.

Акад. Боянов е известен български математик роден през 1944 година. Неговите научни интереси са в областта на числените методи, като именно и с това се занимава по време на научната си дейност. Има написани над 130 публикации. Ръководил е редица други математици в разработката на дисертационни трудове.

Традиционно първия кръг се провежда задочно – в математическите гимназии в страната. Таксата за правоучастие е 15 лв. Времето за работа 4 часа. На участниците се предлагат 8 задачи, като те са малко по-трудни от задачите които се дават на кандидат-студентски изпит „Математика – 2“ на кандидатите за студенти в „Алма Матер“. Всяка задача се оценява с до 5 точки, като максималния брой точни за цялата тема е 40. Най-добре представилите се 50 участници, записали поне 25 точки в първия кръг биват поканени на втори – очен кръг, който се провежда в сградата на Факултета по Математика и информатика на бул. „Джеймс Баучер“ №5 в София.

Втория кръг се провежда традиционно около месец след първия и има малко по-различен формат. На състезателите се дават 5 задачи, които изискват по-нестандартни подходи за решаване, които не се изучават в задължителната програма в училище. Времето за работа е 5 часа, като всяка задача се оценя с до 8 точки, като максималния брой точки за темата е 40. За победителите има определен награден фонд от около 2000 лева. Като в зависимост от това дали измежду първите трима има и неученици или не, той се разпределя между първите трима и първите петима класирани, като победителят получава около 1000лв. Втория кръг на състезанието е изключително привлекателен за кандидат-студентите които желаят да кандидатстват във специалностите на ФМИ, тъй като най-добре представилите се ученици получават оценка, която се приравнява на оценка от изпит по „Математика – 2“. Скалата по която точките се преобразуват в оценка е следната: Броят на точките от първия кръг се умножава по 0,08, а броят на точките от втория кръг се умножава по 0.10. След това получените числа се събират и към тях се прибавя 2.00. Полученото число е оценката на кандидата.

Първия кръг на състезанието тази година се проведе 20 Февруари.

Задачите които бяха предложени можете да свалите от тук.

Решенията можете да откриете тук.

Критериите за оценка тук.

Резултатите се очаква да бъдат оповестени около 10 март, а втория кръг е насрочен за 19 март 2016 година.