Проф. Клисарова: Освен от броя на учениците бюджетите на училищата ще зависят и от резултатите на учениците имСпоред министъра на образованието е крайно време парите които получава едно училище от министерствот на образованието да зависят и от постигнатите резултати от учениците. През новата учебна година делегираните бюджети ще останат, но ще бъдат и оптимизирани на база резултатите от външните оценявание през 4 и 7клас, които според експерти по образованието са най-добрия начин да се провери до колко е ефективна работата на учителите. Професор Клисарова допълни, че за да има качествено образование в България е необходима добра ефективност на учителите, а това най-лесно ще стане чрез различни стимули за училищата с ученици показващи добри резултати.

Министъра обясни също, че няма да има промени в учебните програми през чебната 2013/2014. Тя успокои и всички учители от малки училища, че и техните заплати също ще бъдат увеличени с 8 на сто, защото са уговорени необходимите 9,4 млн. лева.