Преподавай извън рамките

Преподавай извън рамките


Или за необходимостта от жизненост на учителските практики

Да обучаваш и да преподаваш не е обикновена работа, а огромно житейско предизвикателство. В 21 век то предполага наличие на свръхсили за справяне с едва ли не възвишена задача. Учителите образоват поколения учащи и в техни ръце е да насочват правилно пътя дори на цели нации. Добре развита страна е тази, чиито граждани са добре образовани и това се прави само от ефективни стратегии на преподаване. Затова е най-добре подобна професия да си възлагат само хора с призвание. Защото те винаги имат следното:

Готовност за гъвкавост, адаптивност и разкрепостеност

Учителят на новото време е последният индивид, който може да си позволи дори за един ден да бъде „човека в калъф”(1). Ще го познаете не само по високата ерудиция в своята наука, а най-вече по неспецифичната за мнозина способност за съпреживяване на всяко житейско ниво. Той също има своите върхове и спадове, щастливи и тъжни моменти. Преподаването е силно чувствителен ангажимент, който отразява и учи за истинския живот на обществото – интелектуален , културен, битов. А ефективният преподавател е релевантен медиатор на разнородни ценности. Той в най-широка степен излиза от рамките на приетите държавни стандарти, за да впише всеки свой ученик в същите тези рамки, но успешно. Що се отнася до изискването за поставяне на оценки и прочие изисквания – това всеки даскал го може. Но целенасоченият и адаптивен учител работи с учениците на емоционално ниво и оценките са в дъното на неговата професионална скала.

Технологичният човек

Науката е написана във всеки учебник, но за да бъде интересна и актуална за младите хора, тя трябва да се представи като опит и полза за съвременния консуматорски човек. Да се свърже с динамиката на глобалния живот, който вече е фокусиран цифрово, технологично. Скучните уравнения по химия не само добиват някаква яснота, но и оживяват като част от нашия свят, която може да ни е от ПОЛЗА някой ден. Педагогът на 21 век задължително има високи технологични познания и се старае на всяка цена да владее интереса на учениците посредством тях (например, чудеса се постигат с една презентация със звук и картина на тема „Троянската война”, с която значително се увеличава процентът на прочелите „Илиада”). Надеждата ни е все повече колеги на гъвкавия, адаптивен и разкрепостен преподавател да осъзнаят технологиите като най-мощен инструмент (но не единствен) за образование и по идеалния начин да ги вплетат в матрицата за създаване на свободни, знаещи и социални индивиди. Незачитането изискванията на новото поколение деца би довело до пагубни последици не само за учителското съсловие, което ще се окаже в небитието, но най-вече за правилното позициониране в обществото и професионалната среда на учащите се. А в динамично развиващия се свят няма място за основни грешки в образованието. В следващи статии могат да се представят някои конкретни практики на преподаване, еднакво ефективни и все по-актуални за съвременното образование.

_________________________________________

(1) Един от многото впечатляващи разкази на А.П.Чехов е „Човекът в калъф”

 

Автор: Виргиния Калекова.