Предметът „Психология и логика“ отпада от учебните програмиПредметът „Психология и логика“ да отпадне от учебните програми, предлагат от МОН. Идеята на министерството е да обедини предметите Философия и Психология и логика. В момента те са отделни, въпреки общата матура и сходството в съдържанието. Тъй като са отделни те влизат и на отделен ред в дипломата, като това дава на оценката по всеки от предметите от „Философския цикъл“ 4 пъти по-голямо влияние в крайната оценка от колкото всички останали.

Това решение на министерството предизвика остри реакции сред психолози, родители и общественици.

Водещи български психолози внесоха петиция в МОН в която настояват предмета да остане в учебните планове.

Те твърдят, че учениците имат нужда от контакт със специалисти психолози, както и от подготовка по психология, тъй като така могат да избегнат много от проблемите с които се сблъскват и че светът е много по-сложен от колкото е бил преди. Родителите не могат да подготвят децата толкова добре, без помощта на психолози. Те напомнят, че целта на училището е не само образователна, но и възпитателна, което през последните години е забравено.

Според тях това е една от причините по които през последните години се забелязва бум на агресията и жестокостта сред учениците. Те настояват да се работи срещу този процес, а не той да се подпомага.