Повече защитени училища през 2014г.Нови 9 училища ще влязат в списъка на защитените от държавата (средищни) училища. Към момента те са 127. Те получават допълнителна помощ от държавата, тъй като се намират в отдалечени райони и имат недостиг на ученици, но закриването им би принудило много от учениците им да не влязат в клас, заради отдалечеността им от големи градове и населени места.

Статут на защитено училище получава всяко школо, което се намира в отдалечен район и при закриването му поне 10 от учениците ще трябва да пътуват поне 20 километра, за да стигнат до друго училище.

В проекта за бюджет 2014 г. за тези училища са заделени малко над 5,5 млн. лв.

Промяната в списъка на училищата със статут на средища е внесена в деловодството на правителството и се очаква да бъде одобрена в близките дни.