Портрети на възрожденци ще красят българските училища

Портрети на възрожденци ще красят българските училища


През идните месеци министерството на образованието и науката ще подари на всички български училища в страната и чужбина комплекти със фотокопия на портрети на бележити българи.

Първите българи чиито портрети ще бъдат разпратени по училищата са на Васил Левски, Христо Ботев и Иван Вазов. В оригинал и тримата велики българи са рисувани от родни художници, като тези портрети се съхраняват в музеи, а до техни копия достъп ще получат всички ученици.

До дни портретите ще бъдат разпратени до регионалните управления по образованието, които ще ги пренасочат към училищата. Един комплект изображения на тримата най-велики българи струва 4 лв.

Очакват се още комплекти със фотографии и рисунки на бележити наши сънародници като хан Аспарух, цар Симеон Велики, Св. Св. Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, Георги Раковски, Найден Геров, Стефан Стамболов и др. Предвижда се част от портретите да бъдат подарени за 3 март и 24 май.

Идеята не е нова. Портрети на бележити българи са красили училищните стени още през 19 век. След падането на тоталитарния строй обаче нови такива не са предоставяни на учебните заведения, а поставянето им е самоинициатива на училищните ръководства. През 2006-7 година бе предприета подобна инициатива която задължи училищата да поставят във всяка класна стая плакати описващи националните символи на България и тези на Европейския  Съюз. За съжаление след това те не са подновявани и в повечето училища те отново липсват.