Паисий и БРЦК отчаяха кандидат-правистите.

Паисий и БРЦК отчаяха кандидат-правистите.


Днес в СУ се провеждат още 2 кандидат-студентски изпита от първата сесия. Те са по История на България и Биология.

От 9 часа  на ход бяха кандинатите за Юридическия факултет. В рамките на 4 часа те трябваше да развият тема свързана с историята на България. Този път изтеглените теми бяха:

„Зараждане на българската национална идея. Паисий Хилендарски и Софроний Врачански.“ и

„Създаване и дейност на БРЦК (1869-1874)”.

Подадените заявления за допускане до изпит са 1085 по данни на „Алма Матер“. Доста от кандидатите, видимо разочаровани, напуснаха сградата на Ректората, малко след началото на изпита. Недоволството от темите се пренесе и във форумите и социалните мрежи, където кандидат-студентите продължиха да се ядосват на късмета си, а някои дори нападаха и момичето което изтегли темите. Някои пък се кълняха как са научили всички теми, единствено без изтеглените две.

От 14 часа, пък застъпиха кандидат-медиците. Те трябва да решат тест по биология и да развият тема по време на изпита.

За тестът бе изтеглен предварително подотвения от журито Вариант 1. Темата която трябва да развият бъдещите медици и биолози е: „Делене на прокариотна и еукариотна клетка”.  Явилите се на този изпит са около 740 души.

Резултатите се очаква да бъдат оповестдо около 10 дни след провеждане на изпита.