Отново глад за учители в големите градовеСпоред синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ в София има най-голям недостиг на преподаватели за начален етап на образование. Също така доста силно се чувства и липсата на преподаватели по английски със завършена първа специалност английска филология, както и на учители по информационни технологии. Този проблем съществува и в други големи градове като Пловдив, Монтана, Благоевград, Бургас, Варна.

Оказва се, че всъщност преподаватели има, но повечето от тях са се преквалифицирали и не преподават по основната си специалност. В Плевен липсват учители по математика, физика, химия и биология.

Според синдиката в малките селища пък най-остра нужда има от кадри със смесени специалности, например „химия и биология“, които да да преподават и по двата предмета, тъй като няма достатъчно часове за отделни преподаватели, или средствата в делегираните бюджети са твърде ограничени.