От МОН предлагат дипломите да се издават и на чужд език.

От МОН предлагат дипломите да се издават и на чужд език.


Това предложение е залегнало в проект на МОН за промени в наредбата за документите, издавани от висшите училища. От министерството искат дипломите, освен на български език да се издават и на един от трите най-разпространени езика в ЕС – английски, немски или френски, като това ще става само при желание на абсолвента.

До сега на чужд език можеше да се издаде само приложението към дипломата. То съдържа описание на същността, нивото, контекста, съдържанието и статута на обучението, което е преминато и успешно завършено от съответното лице – притежател на оригиналния документ, който удостоверява квалификацията и към който е прикрепено приложението. И се издава по модел разработен от европейската комисия.

В предложението се включва и затягане на мерките при издаването на специалния холограмен стикер удостоверяващ валидността на дипломата. Да момента той се издаваше при поискване от страна на ВУЗ-а, а според предвижданите промени, преди да се издаде стикер, от МОН ще проверяват дали студентът е преминал правилно учебните планове и при съмнение за достоверността на информацията ще се изискват изпитните протоколи от провеждането на съответните изпити.