Национално външно оценяване по български език и литература за учениците от 4-ти клас.Днес от 10:00 часа се проведе националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът е задължителен за всички ученици, като това е осмата поредна година в която той се провежда. Освен него четвъртокласниците ще положат и тест по математика, човекът и обществото и човекът и природата.

В рамките на един учебен час(2 за учениците със специални образователни потребности – б. авт.) четвъртокласниците трябва да отговорят на 11 въпроса по български език и литература, като някои от тях са тестови, други са със т.нар отворен отговор. Част от въпросите, пък са свързани с текст, който учениците трябва да прочетат и разберат. Освен въпросите в изпитната тема се включва и диктовка.

Общия брой точки които могат да се съберат от всички въпроси е 20. Диктовката се оценява с максимален брой от 6 точки. Задачите с отворен отговор с 2, а тестовите с 1.

В рамките на 3 дни училищните комисии трябва да проверят работите и да въведат резултатите в единната система на МОН. След въвеждането на необходимите данни системата ще генерира обобщените резултати по училища и региони. От нея специалистите от регионалните инспекторати и МОН ще направят извод за работата на преподавателите и училищата.

Оценката която получат учениците, след приравняване на точките им няма специална стойност. Тя може да бъде вписана, единствено, като текуща при желание от страна на ученика или по преценка на преподавателя. Училищните комисии, определени от директорите за провеждане на външното оценяване, имат задължението да информират учениците и техните родители за конкретните пропуски и постижения.

Изпит и ключ.

Утре (8 май 2014г.) ще се проведе националното външно оценяване по математика. То ще включва 16 задачи. 4 от тях със отворен отговор и 12 тестови.