Национална олимпиада по информатика

Национална олимпиада по информатика


На 4 Януари 2015 г. ще се проведе общинският кръг на Националната олимпиада по информатика НОИ. Примерна тема за всяка от петте възрастови групи ще бъде публикувана на интеренет страницата на председателят на националната комисия по информатика – гл. ас Емил Келеведжиев – http://keleved.com, както и на сайта на комисията за извънкласна работа по информатика при СМБ – http://www.math.bas.bg/infos/index.html. Задачите ще бъдат публикувани между 8 и 8:30 часа, като самата олимпиада ще започне от 9:00ч в училищата по общини.