Национален кръг на олимпиадата по Английски език 2014/2015гНационланата олимпиада по английски език през учебната 2014/2015г се проведе в три кръга. В нея участие моат да вземат всички ученици от 8 до 12 клас разпределени в пет възрастови групи съответно: 8,9,10,11,12 клас. Допуска се участие на по-малък ученик в по-голяма възрастова група. Допуска се участие и на по-голям ученик във възрастува група предназначена за по-малки ученици, но резултатът му няма състезателна стойност и ученикът няма да бъде включен в общото класиране.

Формата на състезанието включва диктовка, решаване на тест, решаване на задачи със свободен отговор и написване на съчинение по зададена тема. Максималният брой точки които може да се получат в един кръг е 100.

Първият – общински кръг трябваше да се проведе  по общини до 04.01.2015г. Работите трябваше да бъдат оценени от общинската комисия и учениците получили над 75 точки преминават на областен кръг. Областният кръг се проведе на трети февруари 2015г от 14 часа.

Областният кръг се проведе на 03 февруари 2015г от 14 часа във всички областни центрове в страната. Всички работи се проверяват и оценяват от областната комисия. Всички работи получили над 90 точки след проверката се изпращат за повторна проверка от националната комисия. На база на резултатите от този проверка се обявяват допуснатите до третия кръг.

Той се проведе на 22.03.2015г в град Враца.

Списък с допуснатите до националния кръг, протокол с резултатите и регламента на олимпиадата можете да намерите по-долу.

Резултати.

Допуснати.

Регламент.