Мотивацията в образованието

Мотивацията в образованието


Мотивацията за учене в образователния процес е умение, което не може да се развие, докато учениците не вникнат в смисъла на своето обучение и все още мислят за игри и забавления. Те могат да покажат старание, но това съвсем не значи, че задачата ще бъде изпълнена под натиска на времето. По време на учебния процес те ще трябва да изпълняват различни задачи в определен период от време и по задание от преподавателя като крайният срок трябва да се спазва. Ако учителят прецени, че трябва да се направи контролен тест за добиване на представа за временната подготовка на класа, то той го прави като раздава на учениците контролни тестове в началото на часа и изисква те да бъдат попълнени и предадени в края на учебния час или всеки индивидуално предава своя тест след неговото окончателно попълване. На контролния тест винаги трябва да е изписано името на ученика и неговия индивидуален номер в класа.

По-мотивираните ученици винаги завършват първи тестовете и съответно предават своите контролни тестове, докато останалите въпреки желанието си изпитват трудност и се запъват на пръв поглед на най-елементарни въпроси. Докато има и трети вид ученици, които са безхаберни и мързеливи, които не знаят почти нищо от зададения материал и в крайна сметка в края на часа предават своите празни листове. Такива ученици нямат почти никаква мотивация за учене и през по-голямата част от образованието си те или не посещават редовно учебните занятия, или бягат от часове или пък ако са част от учебния процес, то те повече се стремят да изпъкнат с лошите си маниери и да пречат като цяло на усвояването на учебния материал.

По принцип образованието е много важен и основен фактор за изграждането на човешката личност и успешната кариера. Въпреки че има и един друг аргумент и това е, че съществува и онлайн обучение, което позволява на младите хора да се образоват в техните собствени темпове, все още се дискутира, че този метод не дава особено добри резултати, колкото учебните занимания, получени по традиционен стил в класната стая. Имайте предвид, че това е вярно само ако учителите и професорите са добри в това, което правят  и ако ученикът има добра мотивация и желание да навлиза с бързи темпове в учебния процес. Но ако той няма нужната мотивация, то тогава, независимо от метода, резултатът ще бъде нулев. Тогава  просто се губи смисъла за платено, онлайн или редовно образование.

От казаното до тук се разбира, че всеки млад човек сам си избира своя път на обучение и как да развива своята по нататъшна кариера. Ясно е, че мотивацията играе важна и съществена роля в образованието и при всеки отделен индивид и затова тя е различна. В днешно време много млади хора искат да учат, но нямат финансовата или друга възможност, но има и други, които имат идеалната възможност за учене, но пък нямат никакво желание и мотивация за това.