Кредити за държавни служителиТези кредити се отпускат най-често от ТокудаБанк. Идеята им е да бъдат в улеснение на държавните служители и най-често да се използват за здравни услуги като прегледни при различни специалисти и зъболекарски услуги. Основните предимства са, че се отпускат в рамките на 24 часа и фиксираната лихва, която е за целия срок на изплащане.  Заемът се отпуска единствено и само чрез лична карта. Бързият заем може да бъде отпуснат на лекари, медицински сестри и други хора, които работят по специалността си или са в административната част на болницата или здравеопазването.  За бърз заем не се изисква обезпечение. Отпускането на заема е субективно, като се взимат под внимание нуждите на поръчителя. Максималната сума е 10 хиляди лева.  Кредитополучателят може да разчита на фиксирана лихва от 6,9% за целия срок на погасяване на задължението. Периодът плюс възрастта на кредитополучателя не трябва да надвишава пенсионната възраст, която е различна за мъжете и жените. ТокудаБанк не изисква да се плащат допълнителни такси за документи и одобрение, освен това клиентите могат да разчитат на отстъпка от 1% от годишната лихва, когато решат да рефинансират заема или пък да договорят по-добри условия за тях. За да можете да кандидатствате за заема и да ви бъде отпуснат, трябва да предоставите трудови договори, които да доказват вашите изправни отношения със здравната каса и РЗОК. Ако пък сте практикуващ на свобода практика или пък сте в частна клиника, можете да предоставите странични договори, които до доказват, че сте в състояние да погасявате заема. Също така, изискване е да имате и чисто кредитно минало. Това означава да нямате просрочени задължения. Можете да проверите това чрез заявление по образец на БНБ.  Ако откриете нередност, свържете се финансовата институция и да се нанесат корекции.

Източник: http://kreditite.com/