Коледно математическо състезание 2014г.

Коледно математическо състезание 2014г.


Днес от 10 часа в цялата страна се провежда поредното издание на Коледното матемчатическо състезание организирано от Съюза на математиците в България – секция „Изток“.

Състезанието е предназначено за ученици от първи до дванадесети клас. Времето за работа на учениците от първи и втори клас е 90 минути, а на тези от 3 до 12 – 120. В този интервал учениците в класовете различни от 7 и 12 трябва да решат 10 задачи. Задачите с номера от 1 до 9 са от тестови характер, като учениците трябва да изберат една от 4 възможности. Три от тях са конкретни, а четвъртата е „друг отговор“. Ако даден ученик избере този отговор за определена задача, той трябва да посочи и вярната според него стойност. В случай, че не е посочена стойност или посочената такава не е вярна, точки за задачата не се присъждат. Последната задача изисква пълно описателно решение. Задачите от първа до трета се оценяват с 3 точки, тези с номера 4,5,6 носят по 5 точки за правилен отговор, а тези от 7 до 9-та – 9. Последната 10-та задача може да бъде оценена с от 0 до 15 точки. Темите за 7 и 12 клас са със формат съответно на националното външно оценяване и на държавния зрелостен изпит.

Таксата за участите в състезанието е 7 лв.

Задачи и решения очаквайте тук: