Класирането по оценки за елитните гимназии отпада

Класирането по оценки за елитните гимназии отпада


От министерството на образованието планират класирането по оценки в гимназиите след 7 клас да отпадне. Промяната се налага във връзка с измененията в образованието които влязоха в сила от тази година. Както знаете, в тях се нарежда, че основно образование се завършва след 7 клас, а не както преди след 8 клас. Също така отпадна и приема в гимназии след 8 клас.

Към момента класирането за елитните гимназии се извършва на база състезателен ал, който се сформира на база оценките които даден ученик е получил на националното външно оценяване след 7 клас и на база оценките от дипломата за завършен 7 клас.  Това обаче ще се промени от тази година. Тъй като всички ученици са задължени да продължат образованието си след 7 клас, а при слаба оценка или липса на такава според текущите наредби състезателен бал не може да се сформира. За това от МОН планират класирането да става спрямо точките получени на външно оценяване и на база оценка от дипломата за 7 клас, а на а за точките получени от тестовете за външно оценяване. Така ако някой ученик не се е явил, то той ще получи 0 точки от тестовете. Освен тестовете в състезателния бал ще влизат и 2 оценки от дипломата, които ще носят по максимум  50 точки. Така ученик с две шестици през учебната година и не явил се на НВО ще получи 100 точки от максимални 500.

Форматът на самите тестове няма да се променя, успокоиха от МОН. Изпитът по български език и литература ще е на 19 май 2017 година. Знанията по математика на седмокласниците пък ще бъдат проверени на 22 същия месец.

Очаква се тази учена година на външно оценяване да се явят малко над 800 ученици повече в сравнение с миналата година.