Какви ползи носи работата в екип в училище

Какви ползи носи работата в екип в училище


Заданията, които учениците редовно получават в клас, често, да не кажем в по-голямата част от случаите, срещат неодобрение от тяхна страна, превръщащо се в непрестанно мърморене и недоволство, което се пренася впоследствие и вкъщи.

Колкото и безкраен да изглежда списъкът със задачи, които учениците трябва да изпълнят, работата в екип им носи неподозирани ползи, помагайки им да развият широк набор от личности качества.

Как се отразява екипната работа в училище и респективно в живота?

Екипната работа, колкото и наивно да звучи, подемана от учениците, спомага за усъвършенстване на личности качества и умения, които сме обобщили в следния списък:

  • По-добра концентрация
  • Съсредоточеност
  • Отговорност
  • Дисциплинираност
  • Комуникативни умения
  • Креативност
  • Вземане на бързи и рационални решения

Наред с гореописаните умения, чието разгръщане представлява неспиращ процес, при изпълнение на получените задания, участващите в определен отбор или екип развиват социалните си умения –  съумяват да се изслушват едни други, да приемат идеите на своите съотборници, да изслушват тезите им без да ги прекъсват, както и да изразяват свободно мнението си, въпреки съществуващия риск от несъгласие или дори крайно неодобрение.

Освен това, приемането на дадена задача представлява под една или друга форма отговорност, която пада на нечий плещи. Мисълта, че заданието трябва да бъде изпълнено в срок, спазвайки определени условия непременно дава отражение върху дисциплинираността, отговорността, изпълнителността и съобразителността на участващите в даден екип или отбор.

Всичко това на по-късен етап несъмнено оказва влияние върху професионалните и личностните качества и умения на даден човек, помагайки му в отношенията с колегите и работодателите си. Нещо повече, в живота винаги се зараждат такива ситуации, в които се изисква вземане на бързи рационални решения, които биха могли да засягат дори бъдещия просперитет на дадена организация, а можещите и доказалите се с опита и уменията си винаги биват забелязвани, оценени и отсявани от множеството!

Статията е предоставена от http://webselo.com – творческо писане и копирайтинг услуги.