Как да се мотивираме да си учим уроците?

Как да се мотивираме да си учим уроците?


Мотивацията – основна движеща сила

В настоящия материал ще се фокусираме върху един задължителен елемент, присъстващ във всяка сфера от живота – мотивацията.

Оставяйки настрана принципът на „Пирамидата на потребностите“, ще обърнем поглед към много важен период от живота на всеки – обучението.

Независимо дали става въпрос за основно, средно, висше образование или пък за курс, необходимо е да имаме ясна представа за процеса.

Първо, цел. Поставянето на цел е основната и първа стъпка за успех на начинанието. В случая – избираме къде да учим или на какъв курс да се запишем.

Второ, проучване. Запознаване с възможните пътища за постигане на поставената цел. Събирането на информация от хора, учили в съответното учебно заведение или посещавали курса, е много важен момент. Проучването трябва да съдържа и конкретна информация (време на провеждане, срокове, цени, сертификати и т.н.).

Трето, избиране на правилния начин. От разгледаните варианти се избира най-подходящият и се преминава към следващия етап.
Що се касае за образованието, избирането на едно учебно заведение или доставчик на услуга (курсове) е съвкупност от различни параметри (цената е приемлива, на удобно място е, имаме впечатления от преподавателите и т.н.)

Четвърто, постоянство. Това е критична точка от преследването на заветната цел. Липсата на постоянство или променливият му характер са причини много проекти да се провалят и чувството за неуспех да ни завладее. Същото се отнася и за ученето.
Пето, оценяване на резултатите. При редовно обогатяване на знанията, развиване на способностите и усъвършенстване задължително трябва да правим равносметка на постигнатото. Етапът е важен, за да може да оценим дали сме постигнали успех или не.
Никъде не споменахме за мотивацията, нали? Причината е, че е задължително тя да бъде налице през всеки един етап. Да бъдем мотивирани, да искаме поради някаква причина да направим нещо за себе си.

Как да се мотивираме да си учим уроците? Въпросът не е толкова труден:
• Образованието е инвестиция в самите нас;
• Уменията, които придобиваме повишават самочувствието ни;
• Можем да бъдем полезни на себе си, близките и околните;
• Повишава качеството на живот и личната ни самооценка.

Затова не губете време – времето е единственият ресурс, който не може да си позволим да пилеем.

Автор: Петя Иванова.