Използват ли се икони в поклонението?Ежегодно на остров Тинос, разположен в Гърция, се чества традиционно голям източно-православен празник. Хиляди се отправят към острова всяка година на 15 август, за да се поклонят пред иконата на Божията Майка Мария, за която християните вярват, че има чудотворна сила. В документ на гръцката църква пише, че с голяма почит предано оказваме преклонението си към Майката на Спасителя, като я молим да ни пази и да ни подкрепя. В обръщение към светите мъже и жени – чудотворци, ги молим да закрилят духа и тялото ни, и с голяма любов се прекланяме пред светите икони и реликви.

Това поклонение наподобява на поклонения на хора от други християнски вероизповедания и тук възниква въпроса използването на иконите на това поклонение дали не е в разрез с библейското учение.

Нека почерпим база за размисъл от първите християни. Около 50 г. сл. Хр. Апостол Павел се намирал в Атина и там вярващите отдавали изключителна важност на използването на изображения в поклонението. Апостол Павел разказвал на народа в Атина, че Бог „не обитава в ръкотворени храмове, нито Му са потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо … И тъй … не бива да мислим, че Божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък, изработен с човешко изкуство и измишление“. (Деяния 17:24, 25, 29)

Наистина в гръцките писания, известни като Новия завет, лесно могат да се открият много такива цитати на пророци, които напътстват вярващите в Бог да не идолопоклонничат.

Примерно, Апостол Павел задавал въпроса на коринтяните какво общо има Божия храм с идолите. В друг пасаж от Новия завет Апостол Йоан наставлявал християните да се пазят от идоли.

На практика през I в. още преди да приемат християнството, много от хората се уповавали на религиозни рисунки в поклоненията си. Апостол Павел, докато говорел пред народа в град Солун им казал, че те са се отвърнали от идоли, за да вярват на един жив и истинен Бог.

По това се разбира, че вярващите християни са възприемали иконите като Апостолите Павел и Йоан.

 

Източник: http://agiografies-eikones.gr/