Ипотечен кредит – какви са уловките и какво трябва да знаемЧесто, когато се нуждаем от пари, прибягваме към най-лесното решение, а именно ипотечните кредити. В тяхната основа стои ипотеката на жилище. Повечето хора смятат, че са напълно наясно с ипотеката, какво представлява и как се процедира с нея. Всъщност има някои тънкости, които убягват на мнозинството.

Спрямо българските закони ипотеките се разделят на два вида – законна и договорна. Нека разгледаме всяка поотделно и да видим кои са нейните специфични моменти.

1.Законна ипотека

Този вид ипотека е по-често срещан и по-добре познат от хората. При взимането на ипотечния кредит вие ипотекирате жилище, имот, недвижима собственост. Така гарантирате пред държавната институция, че ще върнете вземата сума. Подписвате заявление или молба, с които удостоверяването, че даденото лице или банка имат право да продадат ипотекирания при неизпълнение на дадения срок.

Съответно, ако не успеете да изплатите парите, в отбелязания срок в молбата, то се пристъпва към използването на ипотеката.

Банката има пълното право да продаде ипотекирания имот. След подписването на договора правата върху недвижимото имущество преминава в ръцете на институцията. Така при неизпълнение на договор за ипотечен кредит – имотът се продава, а банката взима необходимата сума, която ще покрие останалите задължения по заема. Съответно в случая, продавачът може да бъде както банкова институция, така и частно лице, с което е подписан договор за кредит.

Законната ипотека е възможна само ако имотът, който искате да ипотекирате отговаря на сумата, която искате да вземете. Ако ипотекираното жилище надвишава значително стойността на заема, то вече преминаваме към другия вид ипотека – договорна.

2. Договорна ипотека

За разлика от законната ипотека, тук не се подписва заявление от лицето, предоставящо имота, а споразумение във вид на договор между двете лица участващи в сделката. Подписаният договор за ипотечен кредит с доказан доход е под формата на нотариален акт.

Съответно при договорната ипотека има доста повече такси и допълнения за уточняване. Докато при законната ипотека се подписваше само от страна на кредитополучателя, то ще отнеме повече, за да се узаконят документите, преминавайки през нотариуси.

Тъй като договорната ипотека има повече разноски по създаването, то законната е по-предпочитана и се използва най-често при взимането на заема. След подаването на молба до агенцията по вписванията, получавате кредита срещу ипотекираното жилище.

Вече знаете какви са разликите между двата типа ипотеки и никога повече няма да бъдете мамени или заблуждавани. Четете внимателното какво подписвате и се допитвайте за всичко до компетентно лице.