Доц. Коларова ще посети засегнатите училища в Мизия.През седмицата министърът на образованието и науката ще посети засегнатите от наводненията в град Мизия две училища. Тя ще се запознае с работите по възстановяването на двете училищни сгради и ще определи мерките с които да се обезпечи навременното започване на учебната година.

Двете пострадали училища са: Основното училище „Цанко Церковски“, което е по-тежко засегнато от потопа. Другото засегнато училище е Професионалната гимназия по химични технологии „Васил Левски“.

В основното училище целият първи етаж е бил под вода и е унищожено цялото оборудване намирало се в него, както и всички учебници,които е трябвало да се раздадат на учениците на 15 септември. От МОН гарантираха, че те ще бъдат подменени, за да може да започне учебната година нормално.

ПГХТ „Васил Левски е по-малко засегната, като там под вода са останали кухненският блок и работилниците.

Почистването в двете училища тече с пълна сила, като освен строителни работниси са се включили и много доброволци от фирми и учреждения, както и родители и ученици от по-горен курс.