Днес е поправителната сесия на ДЗИ по български език и литература

Днес е поправителната сесия на ДЗИ по български език и литература


На 27 август(днес) се провежда държавният зрелостен изпит по български език и литература от септемврийската сесия. Изпитът е предназначен за зрелостници които не са се явили на предишна изпитна сесия, получили са оценка слаб 2 или чиято работа е била анулирана.

Над 4900 зрелостници са подали заявления за допускане до изпита.

И този път вариантът бе генериран в МОН рано сутринта преди започване на изпита. Журналистът който получи това право бе Николай Кънчев, от седмичника „АзБуки“.  Той генерира изпитния вариант от около 11 милиона.

Мерките за сигурност ще бъдат още по-засилени от тези през май-месец, но промяна в реда на провеждането им. Училищата в които има матури днес са 160. Зрелостниците трябва да пишат с черен химикал и да се явят в сградата на школото в което са разпределени половин час преди започване на изпита.

Изпитът протича в рамките на 4 часа, като зрелостниците ще трябва да отговорят на 30 тестови въпроса по български език и литература, да отговорят на 10 въпроса със свободен отговор, като част от тях включват и съставяне на текст по определена тема. Последният 41 въпрос е свързан със съставяне на аргументативен текст в рамките на 4 страници. Темата на текста е свързана с произведенията от българската литература изучавани през 11 и 12 клас.

Утре ще се проведе матурата по предмет по избор за тези които не са успели през месец май. Те са около 6100 ученици. Вариантът за втория ДЗИ ще бъде изтеглен в 7:00 часа в МОН.

В идните дни още 10 ученици ще се явят на поправка за допълнителните матури по избор.