Дискусия за проблемите на връзката между висшите училища и работодателите се проведе в УНССМинистъра на образованието Анелия Клисарова оглави дискусия със студенти от УНСС свързана със проблемите и липсата на свързаност между висшите училища и бизнеса.

Тя обсъди със студентите идеи на образователното министерство за справяне с проблема за връзката между фирмите и ВУЗ-овете. Според проф. Клисарова проблема не е само в България, а засяга и цяла Европа. Тя подкани студентите активно да предлагат идеи за справяне с проблема. Стана ясно, още, че образователното министерство ще иска да се повишат стандартите в педагогиката, природоматематическите и инженерните науки, тоест да нараснат коефициентите им за държавна поръчка.

Анелия Клисарова обеща повече пари за стажове на студентите, както и реализиране на нови проекти в тази област. Тя подчерта, също, че в страната има 48 центъра за кариерно развитие към учебните заведения, но те не са достатъчно ефективни и трябва да се работи за повишаване на качеството на дейността им.

Министъра на образованието загатна и за широко практикуваната по света практика работодателите да определят специалносттите, по които да се обучават студентите, според нуждите им. Тя подчерта, че в тази насока почти не се е работило, а само са се правили проучвания кои специалности са от полза на бизнеса.