Държавен зрелостен изпит(ДЗИ) по Български език и литература 2014г.Днес – 21 май 2014г от 8 часа започна провеждането на Държавния зрелостен изпит по Български език и литература. Изпитът е задължителен за всички зрелостници. Освен по Български език всички зрелостници трябва да издържат и още 1 матура по предмет по избор, а по желание те могат да положат и 3-ти ДЗИ.

Държавните зрелостни изпити бяхя възстановени през 208 година, като това е 13-тата сесия в която се провеждат.

Матурата се провеждна във 650 училищав цялата страна. На нея се явиха над 54 000 зрелостници, като 2000 от подалите заявление не са се явили, а още толкова не са били допуснати до ДЗИ поради неизправност в документите. ИЗпитът започна в 8 часа, но учениците трябваше да се явят по училищата малко по-рано със документ за самоличност и да заемат работните си места. Те са разпределени по 15 души в стая, като те ще бъдат пазени от двама непознати квестори. Всички зрелостници трябва да предадат мобилните си телефони на квесторите преди започване на изпита. В почти всички училища е осигурено видеонаблюдение, а в училищата които разполагат със специална заглушителна техника е спрян и сигналът на мобилните оператори, включително и този за мобилен интерент. Всички тези мерки са предприети с цел да се ограничи преписването и подсказването.

За да няма изтичане на изпитния вариант и изпитната тема и тази година вариант за изпита не беше генериран предварително. Във специална база данни бяха въведени въпроси, като така възможните варианти за изпита бяха над 11 милиона. В 5 часа сутринта бе изтеглен журналист, който с помощта на специален софтуер да генерира изпитната тема. Тя беше създадена и качена на сървър на министерството на образованието, като файлът бе защитен с парола, която бе разпратена до 650-те училища в които се провеждат държавни зрелостни изпити малко преди 8 часа сутринта, за да може тестът да бъде размножен и раздаден на зрелостниците.

Темата върху която трябва да пишат бе избрана сред 30 предварително подготвени въпроса. Дванадесетокласниците трбваше да пишат върху стихотворението „Кино“ на Никола Вапцаров. Освен върху творчеството на Вапцаров зрелостниците могат и да пишат есе на тема „Животът и изкуството“

Тази година за пръв път беше обявена и скалата по която точките получени от всеки ученик ще се приравняват в оценка на база шестобалната система. Тя е изградена на база разултатите от миналите години.

Слаб 2
До 22, 5 т. вкл.

Среден 3 (3,00-3,49)
23т. – 40,5 т. вкл.

Добър 4 (3,50-4,49)
41 т. – 58,5 т. вкл.

Много Добър (4,50-5,49)
59 т. – 76,5 т. вкл.

Отличен (5,50-5,99)
77 т. – 94,5 т. вкл.

Отличен 6
95 т. – 100 т.

Изпитен вариант – Очаквайте скоро.

Резултатите ще бъдат публикувани на 4 юни, а на 23 юни ще се проведе и вторият задължителен държавен зрелостен изпит по предмет по избор.

Текстът на стихотворението „Кино“ на Никола Вапцаров.
Отвънка беше шум
и светеха реклами.
В афиша
пишеше:
„Една човешка драма.“
Отвънка беше шум
и конника на Крум
се потеше
от стискане
в дланта ми.

И стана тъмно.
В белия квадрат
лъва на „Метро“
сънно се прозина.
И изведнъж – шосе,
след туй гора
и в дъното небе –
просторно, синьо.

И на шосето,
точно на завой,
се срещат две луксозни лимузини.
Това е нашия герой
и нашта героиня.

След удара
излиза джентълмен
и взема във ръцете си чилични
като перце примрялото момиче.

Отваря си очите –
те горят,
премрежват се
и гледат небосвода,
Да видиш ти какво момиче, брат –
като жребица от разплодник!…

В дърветата –
разбира се, славей.
Ръми над тях спокойно синината.
Примамлива и мека зеленей
оттатък шанците
тревата.

Един размазан Джон
целува страстно Грета.
По устните му –
сладостна лига…
С т и г а !

Къде е тъка нашата съдба?
Къде е драмата?
Къде съм аз? Кажете!
В гърдите ни опрян е за стрелба
на времето барутно пистолета.

Та можем ли да любим
и скърбим
с наивната ви лековерност?
Гърдите ни са пълни с дим,
а дробовете ни – с каверни.

Така ли срещаме на път
любимите си
с лимузини? –
Изгрява любовта ни
в труд –
сред дим,
сред сажди
и машини.

И после… Сивия живот,
борба за хлеб,
мечти неясни;
и вечер – тесното легло,
в което неусетно гаснем…

Това е то.
Това е драмата.
Станалото –
е измама.