Браво! Връщат хората и ръчениците в час

Браво! Връщат хората и ръчениците в час


В новите учебни планове предлагани от Министерството на образованието и науката ще залегне и задължителното изучаване на народни танци. Това обявиха от министерството. Това ще става както преди – в часовете по физическо възпитание и спорт.

Плановете предвиждат всяка учебна година учениците да изучават по около 2 народни данца по време на обученето си по физкултура. Според текущите учебни програми, преподавателите имат право да преподават и народни танци, но това се прави, само ако има желание и от страната на учениците и то в силно ограничен брой часове. Занапред те ще бъдат част от задължителната програма.

Така учениците още от първи клас ще започнат да изучават ръченица и „Боряно, Борянке“. Дунавското хоро е застъпено в 4-ти клас. Пети клас е отреден на танците от тракийската фолклорна област. В горен курс(9-11 клас) учениците ще изучават Шопско, Македонско, Охридско, Дайчово и Ганкино хоро. В дванадесети – Копаница и изучаваното силно в часовете по физическо възпитание от миналото „Елено моме“.

От министерството заявиха, че за да навлезе промяната ще е необходимо и допълнително обучение на част от преподавалетите, който са завършили през последните години, тъй като програмите по които те са обучавани в университетите не включват тези танци, тъй като те са били съобразени с актуалния училищен план. От МОН проявиха готовност да извършат курсове за тези преподаватели. За по-старите преподаватели няма да има проблем с промяната на учебния план.

Припомняме ви, че преди време от фолклорен ансамбал Чинари предложиха въвеждането на предмет – „Българска традиция – бит и култура“. Можете да прочетете интервю с ръководителя на ансамбъла тук:

Ето и няколко хора, попадаи в учебната програма.