160 затворници ще се учат през новата учебна година

160 затворници ще се учат през новата учебна година


На 16 септември освен всички ученици в класната стая ще влязат и 160 затвоници от затвора в Бобов Дол. 35 от тях, които са напълно неграмотни пък ще учат в първи клас.

Те ще учат в СОУ „Доктор Петър Берон“ изградено в двора на затвора с цел обучение на лишените от свобода. От новата учебна година школото пък ще има и нов деиректор – Татяна Клафина.

От РИО София, пък допълват че преподавателите и персонала в СОУ „Петър Берон“ получават и процент върху работната си заплана заради лошите условия на труда си.