15 000 студенти са прекъснали висшето си образование през миналата учебна година.

15 000 студенти са прекъснали висшето си образование през миналата учебна година.


Днес МОН изнесе статистика, в която се посочва, че през учебната 2012/2013 15 000 студенти са прекъснали обучението си във ВУЗ-овете. Основните причини които те посочват са: слаб успех, незаверен семестър, здравословни или семейни проблеми, съобщават от Novini.bg. 9600 от тях са прекъснали по свое желание или са били отстранени от университета.

Най-много са отпадналите от Техническия университет в София, като броят им е 1776. Най-голям е делът на прекъсналите в първи курс. Преподавателите в университета обясняват явлението с това, че много от студентите не успяват да се справят с трудната учебна материя.Второ място по брой прекъснали студенти заема Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, като там най-много са напусналите филологическите специалности. Между 25 и 30% от възпитаниците на висшето училище прекъсват в I и II курс. Около 15 на сто приключват следването си в III и IV. На обратния полюс пък са университета във Велико Търново, Американският университет и Военната Академия като там нито един студент не е прекъснал или е бил освободен.

Експертите на образователното министерство отчитат още, че се запазва тенденцията от последните 10 години, да завършват 55% от приетите.