Зимното математическо състезание ще се проведе в град Бургас, вместо в Ямбол.

Зимното математическо състезание ще се проведе в град Бургас, вместо в Ямбол.


Във връзка със Заповед № 09-48/14.01.2014 на Министерство на образованието и науката се променя заповедта за провеждане на ученическите състезания и олимпиади.

Промяната засяга града на провеждане на зимните математически състезания през 2014г. Вместо в град Ямбол тази година те ще се проведат в град Бургас. Припомняме ви, че през изминалата учебна година пролетните математически състезания за ученици от 9 до 12 трябваше да се проведат в Бургас, но математическата гимназия се отказа от домакинството си в полза на тази в Ямбол.

За сега други промени не се предвиждат.

Пълен текст на заповедта за промяна на заповедта за провеждане на математическите състезания и олимпиади през 2014г. Заповед № 09-48/14.01.2014