Варна в подкрепа на българското образование

Варна в подкрепа на българското образование


В края на 2014 год. град Варна спечели титлата за Европейска младежка столица за 2017 год.– факт, който изглежда не е достатъчно разпространен в страната ни като се има предвид значението на тази титла. След признанието, което получиха, те започнаха да подготвят нови инициативи, засягащи България в много аспекти на нейното развитие: икономика, предприемачество, политика, справяне с безработицата, както и развитие и иновации в българското образование – всичко, което е нужно на държавата, за да възвърне изгубената си политическа и икономическа сила през годините. Посредством добрите партньорски отношения с предишните младежки европейски столици, Варна получава сериозна подкрепа в превръщането й в лице на креативността, неформалното и алтернативно мислене и нови методи на обучение и развитие на българското младо и амбициозно общество. Изглежда Европа е готова да подаде ръка на кампанията и да помогне да България в предприетите от черноморския град цели.

По същество, Варна призовава българската младеж да даде глас на мнението си по важни за нас въпроси и проблеми, на които сегашното управление не дава подобаващ отговор (или изобщо не дава такъв). Според кампанията INNOWAVE VARNA 2017 младите хора могат да бъдат движеща сила в европейския социален и икономически растеж чрез приноса им в различните му сфери като се започне от културните и творчески отрасли и се стигне чак до ядрото на държавността, а именно политиката.

Важно място в развитието на различните възможности на младите заемат обучението и образованието. Затова варненската кампания им обръща сериозно внимание. Основните цели, що се отнася до образованието, са популяризирането и съставянето на иновативни и различни проекти за информирането на младото общество за основните аспекти от неговото ежедневие като значими заболявания и справянето с тях, здравословен начин на живот, както и социално значими проблеми като домашно насилие, защита на правата на човека и др. Подетите методи на неформалното обучение са публични лекции, обществени дебати, установяване на диалог с различни университети, училища и други най-различни институции на местно ниво. Изгражда се мрежа за младежки обмени с Европа с цел обвързването й с Черноморския град именно чрез младежта. По време на обмените между страните се разменят и ценни знания и опит в съответната сфера като България би могла да взема пример от по-напредналите страни и да го превръща в своя идеология. Що се отнася до сътрудничеството на страната ни с Европа, Варна ще бъде домакин на различни събития и международни конференции между младежи от различните краища на континента със същата цел. Новоиницииран проект, с който кампанията се е заела е наричаният от тях „дупоколенчески диалог“, което представлява вид неформално обучение с цел придобиване на опит от по-напредналото поколение и премахване на бариерите между „млади и стари“.

Интересна организация, заемаща своето място в INNOWAVE е скаутската организация, обучаваща доброволци чрез метода „learning by doing“ (уча се в движение). Младежите ще се учат да оцеляват в природата в екстремни ситуации, далечни от домашното огнище, както и да открият любовта си към първичното и майката природа. Като цяло, иновативните методи на обучение и сдобиване с ценни знания ще се отразят благоприятно на младото поколение и определено ще привлекат интереса му, тъй като става дума за места, различни от аудиторията или класната стая.

Тъй като образованието не се простира само в сферата на научната дейност, във Варна се организират и спортни събития с цел насърчаване на младото общество да обръща повече внимание на дейности на открито, които да се грижат за физическото състояние на тялото, но и за здравето на средностатистическия човек. Подобна организация е т.нар. БиС, или „Благотворителност и спорт“. БиС организират редовни тренировки на открито под върлото ръководство на петима професионални треньори. Тренировките се организират два пъти седмично като всяка неделя във Варна се събират близо 300 човека от различни възрасти като основният компонент са младежи, мотивирани да се научат да живеят пълноценно, спортувайки, пренасяйки полученият опит в дома и ежедневието си. Благотворителните кампании, с които се занимават БиС са свързани главно с домове за деца, лишени от родителски грижи; сираци и старчески домове, като в акциите взимат участие хора от цялата страна. Наскоро кампанията стартира и в София и има потенциала да се развие и да получи сигурна подкрепа от столичаните. Това е сигурно организацията, която засега получава най-добър и мащабен отзвук, тъй като се популяризира не само в родния и град, а и в столицата на България.

БиС

БиС

БиС

Чрез INNOWAVE VARNA 2017 за първи път от много време насам на младежите в България се дават големи възможности да развиват своите умения, капацитет и кариера. Тъй като кампанията се дистанцира значително от това да поднася всичко на готово на новото поколение, то би съумяло с подобаващи амбиция, стимул и малко помощ, само да се погрижи за бъдещето си. Жизненоважно е тази кампания да бъде разпространена из родината ни, имайки се предвид бума на младежката емиграция, защото по този начин можем да задържим децата си при нас и да им помогнем да се развиват тук, а не възможностите им да бъдат използвани за чужд труд. Способностите на българската младеж никак не са за подценяване и фактът, че бъдещето на държавата ни зависи от него, дава силни доводи на Варненската кампания да продължи да расте и да получава подкрепа от всеки град в страната.

Facebook страници на инициативите:
Варна 2017 – https://www.facebook.com/varna2017
БиС: https://www.facebook.com/BiSBulgaria?fref=photo

Автор: Цвети Неделчева.