Успех и за младите химици.На провелата се от 20 до 28 юли 2014 г. във Виетнам международна олимпиада по химия българският отбор е спечелил 3 бронзови медала.

Носители на медали са:

Пенчо Бейков – ученик в 11 клас, НПМГ, гр. София;
Борис Митрев – ученик в 12 клас, СМГ„П. Хилендарски”, гр. София
Кристиян Георгиев – ученик в 11 клас, ПМГ „Гео Милев”, гр. Плевен.

Ръководители на отбора са:
доц. д-р Донка Ташева от Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Кл. Охридски”.
доц. д-р Пенка Василева от Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Кл. Охридски”.

Екипът на obrazovani.info изказва поздравления към учениците и техните ръководители и им желае още по-големи успехи през идната учебна година.