Уроци по спешна помощ от детската градина – до 12 клас.

Уроци по спешна помощ от детската градина – до 12 клас.


Още от 3 група в детската градина децата ни ще получават знания за това какво да правят в бедствени ситуации. Подобни познания ще залегнат и в учебните планове от 3 група, чак до 12 клас, ангажираха се от МОН.

В трета група децата ще получат съвети как да реагират по време на различни природни бедствия и катаклизми, като земетресение, буря, свлачище или пожар.

В предучилищната група, те ще бъдат запознати със значението на телефон 112. Те ще получат информация в какви случаи трябва да го използват, както и колко важно е да не се подават лъжливи или маловажни сигнали. Децата ще бъдат информирани и колко важна е навременната лекарска помощ, както и долекарската такава.

Знанията от предучилищната група ще бъдат доразвити в първи клас, а тези от трета във втори.

В трети клас учениците ще получавт знания за това как да се предпазят от слънчев и топлинен удар и за това какво да правят при силна буря с мълнии.

Земетресенията и наводненията ще се разглежгдат в учебниците за 4 клас.

Пети клас е отделен за видовете отравяне и признаците им, както и каква трябва да бъде тняхната реакция.

В 6 клас учениците ще се запознаят с основните видове рани, както и с техники за спиране на кръвоизливи в изчакване на специализирана помощ.

Успоредно с подготовката за кандидатстването в 7 клас, учениците ще трябва да се подготвят и за това как да оказват първа помощ при задушаване и имръзване.

За тези които учат засилено чужд език, в 8 клас няма да има подобни уроци.

В 9 те ще продължат с познания за епидемиите и пандемиите и това как да се пазим от заразата.

Десетокласниците ще учат за това какви действия трябва да се предприемат в случай на давене.

В 11 клас учениците ще се запознаят със случаите на епилептичен гърч и алергични реакции.

Инфарктите и инсултите са оставени за 12 клас.

Тези обучения ще бъдат задължителни за всички деца и ученици. Те ще се извършват със помощнта на медицински лица и служители на службите на МВР.