Учителите свършватСпоред данни на просветното министерство над половината от 127 000 учители, които работят в момента в страната ще се пенсионират до 10 години. Според миистър Клисарова трябва спешно да се вземат мерки за стимулиране на младите учители тъй като и в момента в по-малките населени места се изпитва недостиг на преподаватели. Тя добави, че трябва да се увеличи държавната поръчка за студенти по педагогига в университетите, както и че трябва да се мисли върху повишаване на заплатите в образователния сектор.

Други възможни мерки в това направление са отпускане на кредити за жилище с държавно гарантиране на преподаватели под 30 години. Стажантска програма за студентите по педагогика за последната година от обучението им подобно на тази за медицинските кадри, както и за създаване на стипендии за студентите по педагогика.