СУГЕСТОПЕДИЯ – ДА УЧИШ БЕЗ УМОРА

СУГЕСТОПЕДИЯ – ДА УЧИШ БЕЗ УМОРА


Спомняте ли си за дългите и скучни часове в училище, за страха от изпитвания и контролни, за тоновете суха информация, която трябваше да зазубряте и после да декламирате прилежно пред взискателния учител? Ами за безкрайните и монотонни лекции в университета, на които присъствахте само тялом, но не и духом? Или пък за вечерните уроци по английски, на които буквално заспивахте от умора след тежкия работен ден в офиса?

Каква е първата асоциация, която изниква в съзнанието ви, когато стане дума за учене на чужд език? Напрежение, отегчение, стрес, умора, безпомощност?

А сега си представете как усвоявате огромни количества нова информация на практика без да учите. Или поне не по досега възприетия стереотип. Учене, при което не само не се напрягате и изморявате, ами дори напротив – разтоварвате се и си отпочивате. Утопия? Не, сугестопедия.

Що е то сугестопедия?

Сугестопедия – така се нарича иновативният метод за обучение, измислен и разработен от покойния българин проф. д-р Георги Лозанов. По своята същност сугестопедията представлява оригинална система за бързо, лесно и ефикасно усвояване на знания. Ученето  преминава в условията на ненапрегната концентрация и умствена релаксация,  които се постигат с помощта на различни по вид стимули – от произведения на изкуството, до разнообразни дейности и игри. В така създадената атмосфера на радост, веселие и всеобщо вдъхновение усвояването на учебния материал преминава по един лек, забавен и спонтанен начин, без присъщите на класическото обучение напрежение, отегчение и умора.

Основи на сугестопедията

В основата на сугестопедията се корени схващането, че човешкият мозък има неограничени умствени възможности и неизползвани скрити резерви, които могат да се проявят при определени условия. По тази причина сугестопедията е известна още и с наименованието резервопедия.

Сугестопедията е онзи вълшебен ключ, който отключва скритите заложби на човешкия ум и помага на човек да разкрие и впрегне на работа неподозирания си потенциал.

Типично за сугестопедичната методика на обучение е, че информацията се преподава по интересен и емоционален начин, най-често под акомпанимента на специално подбрани произведения на класическото изкуство. Урокът е една игра, в която човек си почива и същевременно учи, без да усеща, че учи.

Постигнатият с помощта на разнообразни песни, танци и игри ефект на всеобщо вдъхновение спомага за по-лесното и дълготрайно усвоява на предавания материал. Информацията се усвоява запаметява в релаксираща и весела обстановка. Участниците се превръщат отново в деца, падат бариерите и задръжките, които пречат на възрастните да използват заложбите си в ежедневието.

Сугестопедията – това е учене чрез преживяване.

Ролята на преподавателя в сугестопедията

Преподавателят заема основно място в сугестопедията. Той трябва да е фигура с висок личен и професионален престиж, да се ползва с голямо доверие сред учениците си и да излъчва сигурност във всеки един момент от образователния процес. Преподавателят сугестопед не е онази добре позната авторитарна фигура от класическата педагогика с пръчка в ръка и осъдителна дума на уста, ами е по-скоро добрият другар, който ще ви се усмихне подкрепящо, когато сте сгрешили, и търпеливо ще ви помогне да изправите и да продължите напред без страх и притеснение.

Учителите, преподаващи по сугестопедичния метод, минават специален курс на обучение, в който изучават в детайли тънкостите на своята професия. Добрият преподавател трябва да е едновременно добър педагог и добър психолог, да има артистични заложби, да е спонтанен, ведър, усмихнат и търпелив. Неговата роля е на ненатрапчив режисьор на спектакъла, който преставлява всеки един сугестопедичен урок.

Сугестопедията като психотерапевтично средство

Множество научни изследвания доказват, че освен всичките си предимства обучението по сугестопедичния метод има благотворен психотерапевтичен ефект върху болни от различни невротични разстройства. В края на 70-те години на миналия век в редица български училища се провежда експеримент, чиято цел е да изследва въздействието на сугестопедията върху децата. Без всякакво съмнение се установява, че в сугестопедичните паралелки невротичните отклонения у децата са в много по-ниски норми, отколкото в обикновените паралелки.

Тази иновативна методика има доказано лечебен ефект и върху редица други болестни състояния както на психическа, така и на физическа основа. Не на последно място трябва да се отбележим и нейната възпитателната роля. Хората, минали обучение по тази система, споделят, че сугестопедията им е повлияла положително, не само в образователен, но и в социален и личен аспект.

Историческа справка

Сугестопедията измислена и разработена от проф. д-р Георги Лозанов през 60-те и 70-те години на миналия век. В процеса на нейното развитие участва цял екип от научни сътрудници. Дълги години функционира и цял Научноизследователски Институт по сугестология.

Макар по-горе да оприличихме сугестопедията на вълшебство, тя определено не е някаква панацея или пък отвлечена система от вярвания, която с магическа пръчка инсталира знания в човешкия мозък. Всъщност всеки един неин компонент е научнообоснован и бил внимателно изследван и експериментиран, доказвайки своята ефективност и безвредност, преди да въведен като част от сугестопедичната методика.

Проведените през годините редица научни изследвания и експерименти недвузначно посочват предимствата на сугестопедията пред останалите методи на обучение. Така например през 1966 г. група от участници с различен социален статус и различна възраст са накарани да научат 1000 френски думи за един ден. Резултатите са повече от зашеметяващи – групата се справя в уречения срок с фантастичните 98% успеваемост.

През 1978 г. специална комисия на ЮНЕСКО, изпратена в България да изследва подробно сугестопедията, стига до заключението, че това е най-иновативният метод за преподаване на чужди езици в света към онзи момент и трябва обезателно да се приложи в практиката.

За съжаление някои присъщи на родната действителност конюктурни обстоятелства принуждават създателя на сугестопедията дълги години да търси условия за работа зад граница. По тази причина, колкото и абсурдно да звучи, в днешно време методът е по-познат и използван в чужбина, отколкото у нас.

Важна роля за развитието на сугестопедичната методика изиграва проф. д-р Евелина Гатева – оперна певица и педагог. Именно на нея се дължи обогатяването на сугестопедията чрез внедряването на елементи от естетиката и класическото изкуството.

През годините в различни краища на света се появяват различни разновидности на обучение, изградени на основата на сугестопедията, но всеки един от тях е доукрасен с някаква привнесена част, която най-често е съвсем неприсъща, а понякога е и в пълен противовес с принципите, разписани от екипа на проф. Лозанов.

В настоящето методът е най-широко разпространен и дава най-добри резултати при изучаването на чужди езици, но също така е приложим и в началната училищна педагогика, както и в другите области на човешкото знание.

Най-накратко, предадено с думите на своя създател проф. д.р Лозанов, сугестопедията може да се опише със следното изречение: “Използвай мозъка си и следвай сърцето си”.