СУ се нареди до големите университети. Приема с TOEFL.През КСК 2014 в стопанският факултет на Софийски Университет вместо изпит по чужд език ще се приема и резултат от TOEFL, пише в.Стандарт.

Кандидатите, които притежават сертификат или оценка от най-известните изпити по английски език – TOEFL, IELTS, тестовете на Оксфорд и Кеймбридж, както и притежателите на сертификати на ниво поне B2 по немски или френски, няма да се нуждаят от изпит по чужд език, за да бъдат приети в специалностите „Икономика и финанси“ и „Стопанско управление“ на стопанския факултет на Алма Матер. Освен тях важат кандидат-студентският изпит или държавен зрелостен изпит(ДЗИ) по език. Зада бъдат приети, кандидат-студентите ще се нуждаят и от оценка от изпит или матура по математика.

За прием в „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“ пък оценката от матурата по български трябва да е не по-ниска от Добър /4,00/. В „Европеистика“ пък ще има възможност да се влезе с повече изпити.

И тази година ще има две изпитни сесии за всички които желаят да кандидатстват в най-старото висше учебно заведение у нас. Предварителната ще е от 17 феврураи до 7 март, докато втората ще продължи прец целия месец юни и е завърши на 29 с изпитите по география и френски език. Изпитите по български език, пък са на 6 април и 8 юни.