Статистика за университетите в България

Статистика за университетите в България


Повечето ученици се чудят къде да следват висшето си образование и не знаят какво искат да учат, след като завършат. В България има цели 41 университета и 47 колежа, според анализ на учените в България. Най-много вузове има в столицата, цели 25, като сред най-предпочитаните са Софийски университет „Св. Климент Охридски“ , УНСС, Технически университет, Нов Български университет, НСА, Академия на МВР и Медицинския университет. На второ място по брой университети се нарежда Пловдив със своите 9 висши учебни заведения, следван от Варна с пет и Бургас, Стара Загора, Велико Търново и Благоевград с по два университета и в още няколко града с по едно висше учебно заведение.

Най-голям наплив от желаещи да учат има в УНСС и „Алма Матер”. В университета за национално и световно стопанство всяка година кандидатстват около 12 000 души и само една трета от тях биват приети да учат в него. Най-желаните специалности от студентите са счетоводство и контрол, маркетинг, бизнес администрация, икономика и публична администрация. До момента над 5000 души са заявили желание да положат предварителен изпит в УНСС. През тазгодишната кандидатстудентска кампания, стопанския университет предлага на бъдещите студенти уникална възможност да се явяват всеки месец на предварителен изпит и накрая да изберат най-високата оценка, с която да кандидатстват.

Желаещите да следват висшето си образование в Софийския университет са едва 1200 души, сравнително малко спрямо желаещите да продължат учението си в УНСС. Една от най-предпочитаните специалности в университета е правото, като средно на година са около 1000 желаещи, ако не и повече. Въпреки това най-стария университет в държавата е на първо място по незаети места за миналата година с 890 незаети бройки. На второ място по незаети места е Техническия университет, следван от Колежа по телекомуникации и пощи, Пловдивския, Русенския и Великотърновския университет. През миналата година са били приети 83 344 студента в цялата страна.