СРАМ! Отново български произведения отпадат от учебните програми

СРАМ! Отново български произведения отпадат от учебните програми


Поредно безумно предложение на Министерството на образованието и науката за промяна в учебните планове бе обявено днес. От образователното ведомство предлагат значително намаляване на учебното съдържание по всички учебни предмети. Според експертите на МОН предложените промени са съобразени изцяло с мнението на преподавателите по съответните предмети. Целта на промените е да се намали натовареността на учениците, като така часовете за упражнение и затвърждаване на знанията ще бъдат повече. Според МОН, не всички деца могат да възприемат материала с еднаква скорост и той трябва да е структуриран достъпно за всички.

От публикуваните промени става ясно, че от учебната програма по литература ще намалеят часовете отделени за произведенията „До Чикаго и назад“ на Алеко Константинов и „Чичовци“ на Иван Вазов. Произведенията на Дора Габе, Валери Петров и Николай Лилиев отпадат. Отпадат още – „Шестоднев“ и „Беседа против богомилите“.

Програмата по история също ще претърпи промени.

Обсъждането на промените и въвеждането им в слиса е планирано най-рано за началото на 2017 година.