Родители отново алармират, че учителите събират пари от тях за дейности които училището трябва да осигури

Родители отново алармират, че учителите събират пари от тях за дейности които училището трябва да осигури


Наскоро влезе в сила заповед, която забранява на учителите да събират пари от ученици и родители за дейност като ксерокопиране на допълителни материали, разкриване на телефони за връзка и други дейности които следва да бъдат поети от издръжката на учениците която МОН изплаща на училищата чрез делегираните бюджети. Ако все пак има нужда от допълнителни дейности които не могат да бъдат поети по някаква причина от училищата, като например допълнителни учебни помагала, учителите са задължени да представят фактура за направените от тях разноски по тази дейност.

Скорошна проверка на вестник „Монитор“ обаче показва, че събирането на пари продължава. В редакцията на изданието са постъпили множество писма от разгневени родители, на които продължава да се налага да дават пари за „щяло и нещяло“ Те коментират, че искането на пари за ксерокопия продължава. Едно семейство изчислило, че за парите които е дало за ксерокс децата им трябва да получават контролни от поне 5 страници всяка седмица, което разбира се не се случва.

Други родители алармират, че продължава събирането на пари за закупуване на учебни материали. Фактури обаче не се показват. Родителите се съмняват, че учителите ги купуват на по-ниска цена от издателствата, тъй като правят големи поръчки, а след това им ги продават на коричната цена, като разликата прибират за себе си като чиста печалба.

Родителите на деца в детските градини също изказват не доволство.

В столична детска градина се наложило да се събират пари за разкриване на мобилен телефон на групата, който да стои при учителя на смяна, тъй като в стаите ползвани от групата нямало служебен телефн и единствения начин за свръзка бил стационарния телефон в кабинета на директора, който поради колямата сграда се намирал далеч и не бил удобен.

Други родители били възмутени, че от тях се изисквало да закупят спално бельо(чаршафи и калъфки) за децата си. Когато потърсили сметка на директора, получили оправдание, че парите в делегирания бюджет не са достатъчни.

Националния съвет на децата към Държавна агенция закрила на детето е една от институциите която трябва да се бори с това. Съветът включва 33-ма младежи, като 28 от тях са представители на отделните области в страната, а 5 са от малцинствени и уязвими групи.

„Обръщали са се към нас и заради прекалена строгост от страна на педагозите, както и заради тормоз в образователната институция“, обяснява пред вестник „Монитор“ Ива Иванова, представител на област Монтана в Националния съвет на децата към ДАЗД.

От Регионалните инспекторати по образованието припомнят, че единственият орган който има право да събира и разходва пари в училището е училищното настоятелство, като това трябва да става при пълна отчетност.