Резултатите на матурите за 7 клас по-ниски от резултатите на същите ученици в 4-ти клас.

Резултатите на матурите за 7 клас по-ниски от резултатите на същите ученици в 4-ти клас.


Близо 57 хиляди или 95% от седмокласниците са се явили на Държавното външно оценяване. Най-високите резултати са постигнали учениците от София, Варна, Смолян и Търговище. Най-слаби резултати, пък са постигнали седмокласниците от Плевен, Разград, Пазарджик и Плевен. Все пак от МОН отчитат, че резултатите са по-високи от тези които постигнаха сегашните осмокласници миналата година.

И тази година резултатите на седмокласниците са по-ниски от тези които са постигнали на външното оценяване когато са били четвърти клас. Според експертите на МОН това се дължи на различния формат на оценяване и на възрастовите особености на учениците.

При задължителния модул на Държавното външно оценяване 79 ученици са получили максималния брой от 65 точки по български език и литература. 1111, пък са учениците събрали максималния брой точки по математика. 4694 са седмокласниците са с отлични оценки по български език и литература, а 6478 са отличниците по математика.

129 ученици са получили 0 точки на изпита по български език и литература. Двойките са 9805.
77 ученици не са отговорили вярно на нито една задача на изпита по математика, а двойките са 12 824.

На допълнителните модули по български език и литература 8 души са събрали пълния брой точки, докато по математика тези ученици са 93.

Оценка отличен 6 по български език и литература са получили 4074 седмокласници, а по математика – 2210. 770 са двойките по български език и литература при допълнителния модул, а по математика слабите оценки са получили 2069 ученици.

Анализа на допълнителния модул по български език сочи, че учениците се справят със запомнянето и възпроизвеждането на текста, но допускат граматични и пунктоационни грешки.

Разбора на изпита по математика, пък показва, че учениците се справят по-успешно със задачите по алгебра, докато допускат грешки при геометричните. Значително по-добри са резултатите от задачите свързани със разчитане на диаграми и графики.

Както и при задължителната част от изпита, при втория модул също има повече грешки при геометричните задачи, но учениците са се затруднили повече и на алгебричните.