Ректорът на СУ забрани достъпа до университета, студенти пък започнаха подписка срещу окупацията.От днес ректорът на „Алма Матер“ забрани достъпът и пребиваването в сградата на ректората на университета на всички студенти, преподаватели, служители и граждани. Изключение се допуска за охраната на учебното заведение, както и за лица упълномощени от самия проф. Илчев. Съобщението бе публикувано на уеб сайта на университета.

В документа се посочва: на основание чл. 29, ал. 2, т. 10 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и във връзка с настъпилата извънредна ситуация в резултат от окупацията на сградата на Ректората се забранява достъпа на неопълномощени лица.

Освен заповедта на проф. Илчев, студнетни започнаха да събират подписка против повторната окупация на ВУЗ-а. Те изрично обявиха, че желаещите да се включат в нея трябва да са студенти на Софийски универститет и трябва да предоставят студентска книжка и освен трите имена трябва да впишат и факултетния си номер. Към момента са се включили около 60 души.