Радикални мерки срещу родители които не пускат децата си на училищеЛидерът на синдиката на българските учители – г-жа Янка Такева предлага родители, които не си изпращат децата на училище, да не бъдат глобявани, а да бадат заставени да полагат общесвено полезен труд, предаде БНР.

Тя заяви, че едва 620 от отпадналите през миналата година 4500 ученици са прекъснали образованието си заради слаб успех, като останалите са направили тоава или по социални причини или поради нежелание на родителите децата ил да посещават училище. И в двата случая става въпрос за хора от предимно ромски произход. Масова практика в това малцинство е момичетата да се продават от родителите им и да се женят преди да завършат образованието си. Масово отпадат и децата над 16 години, за които държавата не поема пътните разноски и не организира транспорт, а в доста населени места липсват подходящи за тях учебни заведения и учениците просто спират да посещават училище, защото родителите им нямат възможност да заплащат транспорта.

От организациите ръководени от г-жа Такева предлагат следните мерки против ранно отпадане от училище: Родители чиито деца не посещават училище да бъдат наказвани с обществено полезен труд, тъй като според икономическия и социален съвет смятат, че глобите не са ефективни, тъй като в по-голямата си част тези родители са социално слаби и няма как да заплатят наложените глоби и така напрактика не им се налага наказание. Втората мярка, която те предлагат е спирането на социалните помощи и изключане от програмите за заетост на трудовото министерство.

Лидерът на синдиката на учителите отново спомена и за случаи на „мъртви души“ в училищата, но с радост констатира, че виновните са наказани.